Drift og økonomi

SIF arbejder løbende for at sikre sine medlemsforeninger de bedste betingelser for at kunne fungere som en frivillig forening. Dette gøres både politisk og i praksis, hvor fokus er delt op i to områder:

Tilskud
Et af SIFs kernepunkter er at sikre vores medlemsforeninger så gode kommunale støttemuligheder som muligt. SIF er derfor idrætsområdet talerør, når de primære kommunale tilskudsordninger for idrætsforeninger - Fredericia-Ordningen og lokaletilskudsordningen - skal evalueres af Folkeoplysningsrådet og Kultur, Idræt og Turisme-afdelingen.

Udover de kommunale tilskud giver SIF vores medlemsforeninger mulighed for at søge to SIF-puljer: Aktivitetspuljen og Foreningspuljen.

Aktivitetspuljen kan søges af medlemsforeninger, der ønsker at igangsætte nye aktiviteter eller projekter, der fører til mere aktivitet i klubben eller flere medlemmer. Puljen kan søges løbende.

Foreningspuljen er etableret i et samarbejde med Tuborgfondet, og søges op til SIFs årlige formandsmøde. Puljen har til formål, at understøtte rammerne omkring det frivillige foreningsliv, således at det er attraktivt for medlemmer og frivillige at deltage i foreningerne. Der er typisk ansøgningsfrist til puljen medio oktober og procedure findes under menupunktet 'Brug SIF'.

Foreningshjælp
Det frivillige foreningsarbejde i idrætsforeninger er præget af en stor lyst til tilbyde en eller flere sportsgrene for sine medlemmer, men for at dette kan lade sig gøre, er der ofte en del administrative opgaver, som skal klares, og dette ofte af foreningens ledelse.

For at hjælpe vores medlemsforeninger tilbyder SIF derfor råd og vejledning til medlemsklubber, der har spørgsmål eller udfordringer vedrørende økonomi eller administrative foreningsopgaver.

Der kan fx skabes vidensdeling på tværs af klubber omkring specifikke emner, såsom medlemsregistrering og -håndtering, rekruttering og fastholdelse af frivillige og mange flere.

Udover dette tilbyder SIF også sine medlemsforeninger en unik mulighed for at få råd og vejledning omkring fundraising, hvis foreningen fx skal have nye materialer, skal udvide klubhuset eller vil starte et større projekt, som kræver ekstra midler.

Kontakt
Gert Due Jørgensen Kasserer
Gert Due Jørgensen

Mobil

26 73 08 34

Mail