Faciliteter

Idrætsfaciliteter fylder meget i idrætsforeningernes hverdag, og det er derfor en naturlig kernesag i SIFs arbejde. Indenfor facilitetsområdet arbejder SIF på at skabe så gode faciliteter som muligt og samtidig opfordre til at kigge på muligheder for at flest mulige kan bruge faciliteterne.

Fredericia Idrætscenters Udviklingsråd 2020 (FICUR)
Fredericia Idrætscenter (FIC) er den største enkeltstående idrætsfacilitet i Fredericia, og her er SIF repræsenteret i centret udviklingsråd, hvor SIF er repræsenteret med to personer. Rådets opgaver er at:

  • ... facilitere udviklingsprocessen
  • ... bidrage med viden om idrætsområdet og oplevelsesøkonomien
  • ... bidrage med specifik viden om udviklingsarbejde
  • ... bidrage med løbende sparring til ledelsen
  • ... sikre samarbejde med erhvervslivet og andra relevante interessentgrupper
  • ... bidrage til idé udvikling

Masterplan for Idrætsfaciliteter og Udviklingsproces blandt selvejende haller
På facilitetsområdet har SIF desuden været en stor del af 'Masterplan for idrætsfacilteter', der bl.a. har gennemført en kortlægning af alle idrætsfaciliteter i Fredericia Kommune, samt fået udarbejdet en 10-årig økonomisk vedligeholdesesplan, som blev vedtaget af Byrådet i 2014.

I forlængelse af arbejdet med Masterplanen har der sideløbende været igangsat en proces omkring udviklingen af samarbejdet mellem kommunens 4 selvejende haller. Her har SIF siddet med i både styre- og arbejdsgruppen.

Halfordelingsmodel
Tidligere har SIF også spillet en stor rolle i udarbejdelsen af en ny halfordelingsmodel, som har været i brug siden 2010. De foreløbige tilbagemeldinger har været gode, og vi ser frem til evalueringen af ordningen, så det bliver muligt at finde frem til evt. optimeringsområder.

Kontakt
Brian Nikolajsen Næstformand FICUR
Brian Nikolajsen

Mobil

40 10 18 28

Mail

Carsten Andersen Medlem FICUR
Carsten Andersen

Mobil

22 30 02 23

Mail

Lasse Svane Weimar Kontaktperson idrætshaller mv.
Lasse Svane Weimar

Mobil

20 32 81 62

Mail

Christoffer Riis Svendsen Masterplan for Idrætsfaciliteter
Christoffer Riis Svendsen

Mobil

26 17 17 22

Mail