Idrætspolitik

En af SIFs vigtigste opgaver er at være idrætsforeningernes talerør overfor politikere i Fredericia Kommune og andre interessenter.
SIF politiske arbejde består hovedsagligt af at sikre idrætsforeningernes indflydelse i relevante råd, styregrupper og bestyrelser.

SIFs kontakt med det kommunale politiske system er sikret gennem Byrådets repræsentant i Forretningsudvalget (p.t. formanden for Kultur- og Idrætssdvalget), og derudover gennemføres også møder med hele Kultur- og Idrætsudvalget.

SIF forsøger desuden at sætte den idrætspolitiske dagsorden gennem læserbreve i pressen og udsendelsen af nyhedsbrevet SIF-Nyt.

Folkeoplysningsrådet
SIF har to pladser i Folkeoplysningsrådet. Her varetages idrætsforeningernes interesser på kultur-, idræts- og fritidsområdet i samråd med andre frivillige foreninger og selvorganiserede grupper.

Folkeoplysningsrådet er bl.a. med til at kigge på de kommunale tilskudsmodeller på det folkeoplysende område, varetager en Indsatspulje, som alle folkeoplysende foreninger kan søge samt anbefale forskellige ansøgninger overfor Kultur- og Idrætsudvalget.

Kontakt
Christoffer Riis Svendsen Formand SIF og Folkeoplysningsrådet
Christoffer Riis Svendsen

Mobil

26 17 17 22

Mail

Gert Due Jørgensen Medlem Folkeoplysningsrådet
Gert Due Jørgensen

Mobil

26 73 08 34

Mail

Lars Ejby Pedersen Formand Kultur- og Idrætsudvalget
Lars Ejby Pedersen

Mobil

40 54 83 78

Mail