Arbejdsområder
Arbejdsområder2
Beslutningen om de 5 områder
Organiseringen af SIFs 5 arbejdsområder var resultatet af en strategiproces gennemført i 2011, hvor følgende mission blev vedtaget for SIF:

"Det er SIFs mission at varetage tilsluttede foreningers interesser indenfor de fire hovedområder: Uddannelse, udvikling, faciliteter og økonomi"

Hertil er så lagt det idrætspolitiske arbejde, der understøtter de fire hovedområder.