253243249238
Inspiration til 'Den åbne skole' for idrætsforeninger

På disse sider kan du som foreningsleder, instruktør eller blot interesseret, læse mere om, hvilke overvejelser en forening kan gøre sig inden man påbegynder et samarbejde med én eller flere skoler.

Du kan også læse mere om kursustilbuddet 'Den åbne skole', og se en oversigt over, hvor de enkelte skoleafdelinger i kommunen befinder sig.

God læsning!