253243249238
Inspiration til 'Den åbne skole' for skoler

På disse sider kan du som skoleleder, lærer, pædagog eller ansat i andre funktioner på en skole, læse mere om, hvilke overvejelser en skole kan gøre sig inden man påbegynder et samarbejde med en idrætsforening.

Du kan også finde en oversigt over, hvor de mange idrætsforeninger i kommunen.

God læsning!