den_aabne_skole
Den åbne skole

Hvad er den åbne skole?
Den åbne skole er inddragelse og samarbejde med det omgivende samfund.

For at understøtte elevernes læring, er skolerne forpligtet til at åbne sig mod det omgivende samfund og i højere grad samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv samt lokale fritids- og klubtilbud og musikskoler og ungdomsskoler.

Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund. Kommuner og skoler har lokal frihed til at tilrettelægge undervisningen, så alle elever motiveres til læring, fx ved at koble teori og praksis og tage udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger i fagene.

Derudover opfordres skolerne til at samarbejde med alle andre dele af det omgivende samfund, det være sig ungdomsuddannelser, virksomheder, kirker og andre trosretninger, andre end lokale kulturinstitutioner og fritidsforeninger, frivillige fra alle dele af det omgivende samfund og ikke mindst forældrene til skolens elever.

Den åbne skole:

  • Skal medvirke til at styrke elevernes læring og trivsel gennem folkeskolens fag og formål.
  • Skal fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer.

Det er både muligt at arbejde med den åbne skole i den fagopdelte undervisning og i den understøttende undervisning.

Kilde: EMU, Danmarks Læringsportal


Hvad siger loven?
§ 3 Stk. 4.
Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet.

§ 3 Stk. 5. 
Som led i de i stk. 4 nævnte samarbejder kan skolens leder beslutte, at personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag og obligatoriske emner og understøttende undervisning.

Kilde: Retsinformation.dk (Folkeskoleloven)