Samarbejdspartnere
Projekt Brobygger startede som et 2-årigt udviklingsprojekt, men for at projektet overhovede kunne gennemføres krævede det en masse gode samarbejdspartnere. Du kan læse mere om disse herunder.
Fredericia Kommune
Center for pædagogisk viden og udvikling
Center for pædagogisk viden og udvikling (CPU) deltog i Projekt Brobygger som koordinator mellem SIF og distriktsskolerne. CPU er en del af Børn og Unge-afdelingen, og har til opgave at kortlægge, udvikle, understøtte og koordinere den pædagogiske udvikling i Fredericia Kommune på hele 0-18 års området.

Fredericia Kommune støttede også projektets udviklingsfase økonomisk med 80.000 kr. samlet fra Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.
Trefors Værdipulje
TREFOR støttede Projekt Brobygger gennem deres Værdipulje, som bliver uddelt en gang årligt til udviklingsprojekter, uddannelse, forskning grøn erhvervsvækst, sundhed, kultur, iværksætteri mm. Trekantområdet. TREFORs Advisory Board havde udvalgt Projekt Brobygger blandt hele 110 ansøgere til puljen, og SIFs kasserer og idrætskonsulent, modtag ved et arrangement d. 19. februar 2014 det synlige bevis sammen med 24 andre gode projekter.

SIF vil gerne benytte lejligheden til at takke for Værdipuljens donation.
Familien Hede Nielsens Fond
Familien Hede Nielsens Fond valgte at støtte Projekt Brobygger med midler til formidlingsmaterialer, herunder denne hjemmeside.

Fonden er en almennyttig virksomhed, som årligt modtager og behandler i omegnen af 1700-2000 ansøgninger af forskellig karakter, dog primært indenfor videreuddannelse, kunst & kultur samt forskning. Visse ansøgere prioriteres lokalt, mens fondens overordnede formål er at støtte ansøgere, der af formandsskabet og bestyrelsen vurderes til gavn og fremme for Danmark generelt.

I SIF er vi meget stolte over at fonden har valgt at støtte projektet, og vil gerne takke fondsbestyrelsen for donationen.
Vil I også være med?
Ønsker din virksomhed eller organisation at høre mere om eller støtte Projekt Brobygger kan du kontakte SIFs formand.