Digitalisering Kultur, Idræt og Turisme
SIF var en del af styregruppen for digitaliseringen af Kultur- og idrætsafdelingen.

Forløbet indebar bl.a. arbejdet med at finde et system, som både kunne rumme en bookingdel i forhold til FIC, de selvejende haller, skolerne og forvaltningen samt en foreningsdel, hvor oplysninger på alle frivillige folkeoplysende foreninger skulle registreres og holdes ajour i en foreningsportal.

Dette viste sig at være en længere proces, som desværre ikke kunne samles i et enkelt system. Derfor blev foreningsdelen lagt i Conventus, mens der til bookingdelen blev lavet aftale med Globus Data.

Conventus
I 2012 lavede Fredericia Kommune og Conventus en aftale om brugen af Conventus som foreningsportal i Fredericia Kommune. SIF støttede denne aftale økonomisk med 100.000 kr. og indgik i den styregruppe, som fulgte projektet.

Aftalen indebærer at alle frivillige folkeoplysenede foreninger på sigt skulle registreres samt ajourføre deres kontaktoplysninger i Conventus. Foruden registreringen af kontaktoplysninger, var det også tanken, at andre oplysninger, der skal indsendes til Fredericia Kommune og SIF (fx ansøgninger til Fredericia-Ordningen, lokaletilskud, haltimer og medlemstal) skulle foregår via Conventus. Dette lykkedes dog ikke i første omgang.

I projektet var der også mulighed for at alle godkendte folkeoplysende foreninger i Frederica kunne benytte Conventus' administrationsdel (medlemshåndtering, finansdel mm.) gratis til og med 2015. Kontakt evt. Fredericia Kommune, for at høre yderligere.

Der er i forbindelse med projektet udgivet flere nyhedsbreve og en brugermanual. Disse kan downloades her til højre.

Hvis din forening har spørgsmål til eller ønsker at høre mere om muligheden for at oprette sig i Conventus skal I kontakte kommunens Kultur- og Idrætsafdeling.

Digital booking af idrætshaller og kommunale lokaler
Da Conventus desværre ikke kunne rumme bookingdelen for kommunen, blev der ledt efter et system som kunne rumme de mange forskelligartede ønsker fra haller og andre brugere.

SIF bistod Fredericia Kommune i denne søgning for at sikre, at der findes et system, som gjorde det nemmest muligt for idrætsforeningerne at skulle booke idrætsfaciltieter.

Du kan finde bookinghjemmeside samt info om, hvordan man bliver oprettet som forening her.