Masterplan for idrætsfaciliteter

SIF har igennem en årrække samarbejdet med Fredericia Kommune om en masterplan for idrætsfaciliteterne i Fredericia Kommune.

Masterplanen har indbefattet to centrale indsatsområder for idrætsfaciliteterne i Fredericia Kommune. Dels en oversigt og vedligeholdelsesplan for de mange idrætsfaciliteter i kommunen og dels en udviklingsproces for de fire selvejende haller i Fredericia.

Vedligeholdelsesplan for idrætsfaciliteter

I den første del af masterplanen blev alle eksisterende idrætsfaciliteter kortlagt (både kommunale og selvejende) og herefter blev en 10-årig vedligeholdelsesplan for det udvendige af faciliteterne udarbejdet (benævnt klimaskærmen).

På baggrund af det store arbejde blev klimaskærmen en del af Byrådets budget for 2014 og frem, og dermed ser det ud til, at den udvendige vedligeholdelse af kommunens idrætsfaciliteter er sikret et godt stykke ud i fremtiden.

Udviklingsproces for de selvejende haller

Det andet centrale indsatsområde var en udviklingsproces for de selvejende idrætshaller i samarbejde med SIF og Fredericia Kommune. Denne udviklingsproces blev igangsat i efteråret 2013 og igennem 2014 var der en god dialog omkring samarbejde og udvikling, hvilket udmøntede sig i følgende 3 overordnede mål:

  1. At øge mængden af aktiviteter i og omkring hallerne

  2. Fælles markedsføring af hallerne "under et tag"

  3. At udvikle en fælles platform, der skal gøre det lettere at synliggøre idrætstilbud til borgerne

Den tredje målsætning førte til opstart af det fælles motionsprojekt 'FIT DEAL', som blev igangsat i september 2015.

Kontakt
Christoffer Riis Svendsen Kontaktperson Masterplan
Christoffer Riis Svendsen

Mobil

26 17 17 22

Mail