Folkeoplysningsrådets indsatspulje
I Folkeoplysningsrådets budget er der årligt afsat et beløb til en indsatspulje.

Indsatspuljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger (herunder idrætsforeninger), selvorganiserede grupper og nye organisationsformer.

I 2017 har Folkeoplysningsrådet besluttet at sætte fokus på aktiviteter for særlige målgrupper.

Du kan læse mere om puljen og hvordan man søger i beksrivelsen, som kan downloades her på siden.
Fakta
Folkeoplysningsrådet arbejder med overordnede sager inden for folkeoplysningsrådet, herunder de generelle tilskudsbetingelser for folkeoplysende foreninger, indsatsområder, udvikling og tilsyn med foreningerne.

Rådet består af medlemmer fra idrætsforeninger, børne- og ungdomskorps, aftenskoler, handicapforeninger, andre godkendte foreninger samt en repræsentant for de selvorganiserede grupper.

Sekretariatsfunktionen for rådet varetages af Kultur og Idræt.
Kontakt

Kultur og Idræt
Fredericia Kommune
Telefon 72 10 70 00

send mail