Lokaletilskud
Fredericia Kommune er gennem Folkeoplysningsloven forpligtet til at skulle anvise lokaler eller udendørs anlæg til de godkendte folkeoplysende foreninger, der måtte ønske det.

Såfremt foreningen lejer private lokaler kan der ansøges om lokaletilskud. Foreninger der søger om lokaletilskud for første gange skal indsende en skriftlig ansøgning til Kultur, Idræt og Turisme.

Rammer for tilskuddet:
  • Der ydes 65 % af 122,55 kr. pr. aktivitetstime (2013 sats).
  • Antal medlemmer over 25 år, der udgør 10 % eller mere af den samlede medlemsskare, nedsætter 65 %-tilskuddet forholdsmæssigt.
  • Ledere og bestyrelsesmedlemmer over 25 år tælles ikke med i antallet af medlemmer over 25 år.
OBS: Lokaletilskud til Rideklubber beregnes anderledes – kontakt Kultur, Idræt og Turisme for yderligere informationer.

Har du spørgsmål kan du kontakte Kultur, Idræt og Turisme (se kontaktinfo til højre).
Eller du kan læse mere på kommunens hjemmeside: http://fredericia.dk/Fritid/Sider/Tilskud-til-foreninger.aspx
Betingelser for at søge om lokaletilskud
For at en godkendt folkeoplysende forening kan søge om lokaletilskud, skal den leve op til nogle få betingelser:
  • Foreningen skal være hjemmehørende i Fredericia kommune.
  • Foreningen skal have en afgrænset medlemskreds.
  • Foreningen skal have love eller vedtægter, hvor det fremgår, at der er tale om foreningsarbejde for børn og unge under 25 år.
Kontakt

Kultur og Idræt
Fredericia Kommune
Telefon 72 10 70 00

send mail