Fredericia Ordningen

OBS OBS OBS:

Nedenstående er gældende for år 2016, nye tilskudregler fra 2017 vil komme på, når disse ligger endelig klar.
---------------------
Regler gældende for 2016
Fredericia Kommune er forpligtet gennem Folkeoplysningsloven til at støtte foreninger, der godkendes som frivillige folkeoplysende foreninger.

I Fredericia kaldes denne ordning Fredericia-Ordningen og indbefatter tre områder: Idrætsområdet (SIF), Børne- og ungdomskorpsene (BUS) og en gruppe af andre foreninger.

For at kunne søge om støtte gennem Fredericia-Ordningen, skal foreningen leve op til følgende tre betingelser.

Retningslinjer:
 1. Foreningen skal være godkendt som frivillig folkeoplysende forening i Fredericia kommune.
 2. Foreningen skal have mindst 10 medlemmer under 25 år.
 3. Foreningen skal have et minimumskontingent for aktive medlemmer på 35,60 kr. pr. måned (2014-priser, beløbet fremskrives én gang årligt)
Foreninger der er medlem af SIF kan søge følgende tilskudsformer under Fredericia-Ordningen:
 • Foreningstilskud
 • Medlemstilskud
 • Kursustilskud
 • Ungdomstimetilskud
 • Svømmetimetilskud
Foreninger skal søge om tilskuddene to gange årligt, henholdsvis 1. juni og 1. december (OBS: Kursustilskud kun 1. december).

Ansøgningsskema vil blive lagt på s-i-f.dk, når tiden nærmer sig for at søge, men udleveres ellers ved henvendelse hos Kultur, Idræt og Turisme (se kontaktinfo til højre).
Gennemgang af de enkelte tilskudsformer
Herunder kan du læse en kort gennemgang af de enkelte tilskudsformer.

Alle priser var gældende for tilskuddene udbetalt for 2014.

Foreningstilskud
 • Udgør 2.489,50 kr. for foreninger med under 300 medlemmer (årligt 4.979 kr.).
 • Udgør 4.979 kr. for foreninger med eller over 300 medlemmer (årligt 9.958 kr.).
Medlemstilskud
 • Udbetales for alle foreningens medlemmer under 25 år.
 • For aldersgruppen 0-20 år udgør tilskuddet 13,00 kr. pr. aktive medlem pr. måned.
 • For aldersgruppen 21-24 år udgør tilskuddet 3,10 kr. pr. aktive medlem pr. måned.
Ungdomstimetilskud
 • Tilskuddet ydes til de foreninger, der disponerer over lokaletimer i egentlige idrætshaller (FIC, Erritsø Hallen, Bøgeskovhallen, Elbohallen og Bredstrup/Pjedsted Hallen).
 • Mindst 50 % af deltagerne pr. haltime der søges om tilskud til, skal være under 25 år for at modtage tilskud.
 • Tilskuddet udgør 32,00 kr. pr. haltime.
Kursustilskud
 • Kursusdeltager skal være ledere/instruktører for børn og unge, der er medlemmer i foreningen (hjemmehørende i Fredericia kommune).
 • Bilag for kursusprogram samt kvittering for deltagelse medsendes ansøgning.
 • Kursustilskuddet er som udgangspunkt 100 % af kursusprisen, samt evt. transportomkostninger (via bilag). Tilskuddet er dog rammebetinget, hvilket vil sige, at tilskuddet nedsættes, hvis det samlede ansøgte beløb overstiger den samlede ramme for Fredericia-Ordningen.
 • Udbetales én gang årligt (december).
Svømmetimetilskud
 • Tilskuddet ydes til foreninger, der benytter svømmehaller i FIC og Erritsø-hallen til aktiviteter for børn og unge under 25 år.
 • Tilskuddet beregnes ud fra foreningens procentdel af medlemmer under 25 år og antallet af 25 m. timer i svømmehallen, som foreningen lejer.
 • Udbetales to gange årligt
Kontakt

Kultur og Idræt
Fredericia Kommune
Telefon 72 10 70 00

send mail