InitiativPuljen
Samvirkende Idrætsklubber Fredericia afsætter årligt et rammebeløb til en InitiativPulje, der kan søges af medlemsforeninger i SIF.

InitiativPuljen har til formål at understøtte aktiviteter og tiltag blandt SIFs medlemsforeninger. Der kan søges om midler til nye initiativer eller aktiviteter, udvikling af eksisterende aktiviteter og forbedringer af medlemsforeningernes rammer til gavn for deres medlemmer, frivillige og foreningslivet generelt.

Der ydes ikke tilskud til anlægsudgifter samt almindelig drift i klubberne, herunder støtte til almen uddannelse for trænere og ledere.

En oversigt over tidligere modtagere fra puljen findes her til højre.

Har du spørgsmål angående InitiativPuljen, kan du kontakte vores formand.
Procedure og retningslinjer
Det er altid en god idé at tage kontakt til os inden i påbegynder en ansøgning for at få afklaret mulighederne og få hjælp til at udfylde jeres ansøgning.

Ansøgninger kan ske løbende, og vil blive behandlet på førstkommende Forretningsudvalgsmøde efter indsendelse.

Ansøgninger skal være SIF i hænde senest 10 dage før det FU-møde, hvor man ønsker den behandlet (mødedatoer fremgår af SIFs hjemmeside).

Medlemsforeninger der ønsker at søge midler i puljen skal benytte ansøgningsskema, der kan downloades på SIFs hjemmeside. Ansøgningsskema og evt. bilag indsendes elektronisk til SIF på sif@s-i-f.dk.

Ansøger vil få besked om ansøgningen er imødekommet eller ej senest én uge efter mødet.

Foreninger der søger midler i InitiativPuljen skal have været indmeldt i SIF senest 6 måneder før den pågældende ansøgning.Foreningen må ligeledes ikke være i kontingentrestance på ansøgningstidspunktet.

For at en klub kan få udbetalt de tildelte midler, skal udgiftsbilag, indsendes til SIF indenfor et kalenderår fra den dato, beløbet er blevet bevilget.

Der udbetales beløbet svarende til de udgifter, der fremgår af de fremsendte bilag, dog maks. det bevilgede beløb.

Såfremt der ikke kan fremskaffes bilag indenfor denne tidsfrist (fx hvis indkøb først foretages senere), skal dette anføres i ansøgningen, således der kan laves en separat aftale om udbetaling.

Hvis klubben ikke indsender bilag indenfor tidsfristen vil muligheden for at modtage det tildelte beløb bortgå.
Kontakt
Christoffer Riis Svendsen Formand
Christoffer Riis Svendsen

Mobil

26 17 17 22

Mail