Arbejdsgrundlaget for SIF

Vision
Samvirkende Idrætsklubber Fredericia er den samlende organisation der tilsikrer, at klubberne har de mest optimale forhold.
 
Mission
Det er SIFs mission at varetage tilsluttede foreningers interesser inden for de fire hovedområder: Uddannelse, udvikling, faciliteter og økonomi.
 
Værdier
I SIF stræber vi efter...

… at være idrætsforeningernes samlende organ gennem en proaktiv indsats for idrætsforeningernes bedste.
… at arbejde ud fra en idé- og kontaktskabende dialog med idrættens interessenter.
… at fremstå kompetente, troværdige og ambitiøse.
… at udvise forandrings- og omstillingsparathed gennem en åben og oplysende virksomhed.
Tilblivelsen af arbejdsgrundlaget
SIF havde i 2011-2012 en strategiproces, hvor visionen, missionen og værdigrundlaget for SIF bl.a. blev udarbejdet og vedtaget i Forretningsudvalget.

SIFs vision, mission og værdigrundlag udgør arbejdsgrundlaget og tegner de overordnede retningslinjer for SIFs arbejde. Grundlaget støttes af en intern arbejdsmodel for Forretningsudvalget.