Forretningsudvalget
Christoffer Riis Svendsen Formand
Christoffer Riis Svendsen

Mobil

26 17 17 22

Mail
Lasse Svane Weimar Næstformand
Lasse Svane Weimar

Mobil

20 32 81 62

Mail
Gert Due Jørgensen Kasserer
Gert Due Jørgensen

Mobil

26 73 08 34

Mail
Karl Gustav Sørensen Forretningsudvalgsmedlem
Karl Gustav Sørensen

Mobil

75 92 87 62

Mail
Carsten Andersen Forretningsudvalgsmedlem
Carsten Andersen

Mobil

22 30 02 23

Mail
Brian Nikolajsen Forretningsudvalgsmedlem
Brian Nikolajsen

Mobil

40 10 18 28

Mail
Ruth Axø Forretningsudvalgsmedlem
Ruth Axø

Mobil

61 50 06 75

Mail
Lars Ejby Pedersen Repræsentant for Byrådet
Lars Ejby Pedersen

Mobil

40 54 83 78

Mail
Fakta om Forretningsudvalget
Forretningsudvalget vælges på SIFs Repræsentantskabsmøde der afvikles hvert år i februar.

Forretningsudvalget består af 7 valgte medlemmer blandt SIFs medlemsforeninger. Formand og kasserer vælges direkte, men derudover konstituerer udvalget sig selv efter hvert repræsentantskabsmøde.

Udover de valgte medlemmer udpeger Byrådet i Fredericia Kommune 1 person, der sidder med i udvalget, dog uden stemmeret.

Hvis du vil vide mere om, hvad det indebærer at sidde i Forretningsudvalget, kan du kontakte formanden.