Kontingentsatser

Kontingentet fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde. I øjeblikket er kontingentet følgende:

  • Klubber med 300 eller færre medlemmer: 300 kr.
  • Klubber med over 300 medlemmer: 600 kr.

Klubbens medlemstal bestemmes ud fra SIFs årlige Oplysningseddel.