Bliv medlem

Enhver i Fredericia Kommune hjemmehørende sports- eller idrætsklub, og som er tilsluttet et landsforbund, kan søge om medlemsskab i SIF.

Optagelse sker ved at udfylde en ansøgningsblanket indeholdende en fortegnelse over bestyrelsens navne og adresser og sende denne samt klubbens vedtægter til SIF. Forretningsudvalget tager herefter stilling til om optagelse imødekommes eller nægtes. Såfremt en ansøgende klub er nægtet optagelse, og ønsker at anke Forretningsudvalgets afgørelse, sker dette ved førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor simpelt flertal afgør om nægtelsen opretholdes. En anke til repræsentantskabet er afsendt rettidigt hvis bestemmelserne i SIFs vedtægter § 3 er overholdt.

Betingelser for optagelse i SIF:

  1. Foreningen skal være hjemmehørende i Fredericia Kommune.

  2. Foreningen skal være tilsluttet et landsforbund (fx DIF, DGI eller FFFIF).

Ansøgningsblanket kan downloades her til højre, og sendes i udfyldt tilstand sammen med dokumentation for tilslutning til landsforbund og klubbens vedtægter eller love til:

Samvirkende Idrætsklubber Fredericia
Vestre Ringvej 100
7000 Fredericia

Eller mail sif@s-i-f.dk

OBS: Ansøgningsblanketten findes i to versioner. Dels en word-version, hvor man kan udfylde den elektronisk og derefter printe ud og underskrive. Dels en pdf-version, som kan printes ud og derefter udfyldes i hånden.