Formandsmøde (overskrift)

Formandsmødet 2015

På det seneste formandsmøde var der lagt op til debat i forbindelse med det kommende dialogmøde omkring den kommende kultur-, idræts- og fritidspolitik.

Aftenen blev brugt på oplæg fra SIFs formand om nogle af de udfordringer foreningsidrætten stod overfor, samt resultaterne fra en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt SIFs medlemsforeninger.

Som inspiration til debatten var Fredericia Løbeklub blevet inviteret til at fortælle lidt om, hvad de havde arbejdet med i deres klub, for at være kommet til der, hvor de stod i dag. Klubben har bl.a. fordoblet deres medlemstal, fået nye klublokaler i samarbejde med Fredericia Triathlon Team, samt udviklet deres mangeårige event 'Hannerupløbet'.

Debatten omkring den kommende idrætspolitik gav de fremmødte mulighed for at reflekterer over, hvad man som frivillig idrætsforeninger kunne bidrage med i det større perspektiv, men gav også nogle konkrette bud på (og mål for) emner, som kunne inddrages i politikken.

Aftenen blev afsluttet med oplæg fra Fredericia Idrætslederakadmi og FIT DEAL, der hver især kunne præsentere de fremmødte foreninger for spændende nye tiltag.
FIA igangsætter i januar 2016 en ny kursusrække for frivillige foreningsledere, og hvis man vil vide mere om dette kan man se mere på www.fia.dk.

FIT DEAL, som er et samarbejdsprojekt mellem idrætshallerne, SIF og Fredericia Kommune, blev præsenteret for tilhørerne, der samtidig blev opfrodret til at se deltage i projektet. Nogle af fordelene ved at deltage som forening i FIT DEAL er god og gratis markedsføring af foreningen, muligheden for at tilbyde de af foreningens aktiviteter som manglede deltagere til en større gruppe borgere og dermed øge sandsynligheden for at få nye medlemmer. Man kan læse mere om FIT DEAL på www.fitdeal.dk.

Hvis du vil læse oplæggene fra mødet, kan du finde materialerne her til højre.

Fakta om SIF Formandsmøde
SIF afholder hvert år et formandsmøde, hvor medlemsklubbernes formænd inviteres til en aften med inspiration og debat om aktuelle emner på idrætsområdet. Siden 2012 er Formandsmødet også blevet brugt til at uddele 50.000 kr. fra Tuborgfondet til udvalgte projekter og tiltag, som klubberne gennemfører.

Nogel af de tidligere emner på Formandsmødet har været:
- Den gode foreningshistorie
- Valgmøde med kommunalpolitikere
- Foreninger og kommuner
- Idrættens største udfordringer
- Foreningsidræt i en moderne hverdag