SIF Repræsentantskabsmøde 2017

SIF afholder ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d. 23. februar 2017
Tid: 19.30-21.30
Sted: Thansen.dk-Lounge, Monjasa Park, Vestre Ringvej 102, 7000 Fredericia

Indkaldelse med dagsorden kan downloades her til højre.

Fakta om SIFs Repræsentantskabsmøder
SIFs repræsentantsskabsmøde afholdes årligt i slutningen af februar, hvor alle medlemsklubber har mulighed for at møde op og være med til at godkende årets beretning og regnskab, samt vælge medlemmer til Forretningsudvalget.

SIFs Formand og 2 ordinære medlemmer er på valg i ulige år, mens SIFs kasserer og de resterende 3 ordinære medlemmer er på valg i lige år. Alle vælges for to år af gangen.

Yderligere info findes i vedtægterne for SIF